За нас

Ремедија Трејд е ново формирана старт ап компанија која што искуството и достигнувањата на полето на дерматолошките препарати од аптека Ремедија Прилеп овозможи да бидат достапни на целата територија на РС Македонија. Идејата беше препознаена од Фондот за иновации и технолошки развој кој ја поддржа и помогна во остварување на нашата цел. Во работата на Ремедија Трејд е преточено целото долгогодишно искуство на фармацевтите од тимот на аптека Ремедија. Нашата работа се темели на оригинални рецептури и изработка на препарати кои се препознатливи на пазарот повеќе години.

Top